ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ

ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ


Αγαπητοί επισκέπτες τις σελίδας

Σκοπός αυτών των μαθημάτων μέσω του διαδικτύου είναι να αναδείξουμε την μουσική μας παράδοση η οποία είναι μοναδική.

Για όλους εσάς που δεν έχετε την οικονομική άνεση η την πολυτέλεια να βρίσκεστε σε κοντινή πόλη όπου υπάρχουν σχολές ωδεία και δάσκαλοι βυζαντινής μουσικής και έχετε όπλο μόνο ένα υπολογιστή και το ιντερνέτ για να αντλείτε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να μαθητεύσετε και να γνωρίσετε καλά την πατρώα μας βυζαντινή παράδοση.

Μέσα στη σελίδα θα βρείτε μεγάλη συλλογή σε θέματα θεωρίας της μουσικής όπως και ασκήσεις παραλλαγής και μέλος σε ύμνους και τροπάρια από το Αναστασιματάριο και όχι μόνο!

Στις διάθεση σας όλη η ομάδα μας και οι συνεργάτες ιεροψάλτες να σας βοηθήσουμε σε κάθε απορία που μπορεί να έχετε στο εξής email Byzantinh.moysikh@gmail.com

Καταγραφή Ομάδα βυζαντινής μουσικής

Αλέξιος Νικολουτσόπουλος

«MIA OΛOKΛHPH ZΩH ΣTA ΨAΛTHPIA THΣ ΠOΛHΣ» HD

Μ.Ε.Σ.Δ

Μ.Ε.Σ.Δ

Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής Ιεράς

Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής Ιεράς

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μαςΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Α. στο αναλόγιο
- ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: περιέχει Εσπερινό, Όρθρο και Θεία λειτουργία.
- ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ: περιέχει αναστάσιμα τροπάρια καθημερινών και Κυριακών σε 8 ήχους.
- ΜΗΝΑΙΑ (είναι 12 βιβλία – 1 για κάθε μήνα): περιέχουν ακολουθίες για τις γιορτές του
κάθε μήνα.
- ΤΡΙΩΔΙΟ: περιέχει όσα λέγονται στην περίοδο του Τριωδίου, δηλαδή από την Κυριακή
των Τελώνου και Φαρισαίου έως το Πάσχα.
- ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ: περιέχει τις ακολουθίες των ωρών και άλλες ακολουθίες.
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: περιέχει αποστολικές περικοπές για όλο το χρόνο.
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟ: είναι μουσικό βιβλίο και περιέχει αναστάσιμα τροπάρια.
-
Β. άλλα βιβλία
- ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: περιέχει ευαγγελικές περικοπές για όλο το χρόνο.
- ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ (υπάρχει μικρό και μεγάλο): περίεχουν ευχές για κάθε περίσταση,
παρακλήσεις, αγιασμούς.
- ΤΥΠΙΚΟ: περιέχει το τι λέγεται και με ποια σειρά λέγεται, κάθε μέρα του χρόνου.


Λειτουργικά βιβλία καλούνται όσα χρησιμοποιούνται για την τέλεση των Ιερών
Ακολουθιών της Εκκλησίας μας.

1. Το Ευαγγέλιο, το οποίο συμβολίζει την πραγματική παρουσία του Χριστού στην
Εκκλησία και το γεγονός ότι η Εκκλησία διαφυλάσσει την Αλήθεια. Είναι το
ιδιαίτερα διακοσμημένο βιβλίο της Εκκλησίας
πού θυμιάζεται, προσκυνείται και αποτίθεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στη μια
πλευρά του εικονίζεται η Σταύρωση και στην άλλη η Ανάσταση του Κυρίου. Στον
Εσπερινό του Σαββάτου και την Κυριακή
προβάλλεται η Ανάσταση. Τις άλλες ημέρες προβάλλεται η Σταύρωση.

Διαιρείται κυρίως σε δύο μέρη.

Το πρώτο περιλαμβάνει τις περικοπές των Ευαγγελίων πού αναγιγνώσκονται
καθημερινά ολόκληρο το χρόνο. Αρχίζει από την Κυριακή του Πάσχα. Μέχρι την
Πεντηκοστή
αναγιγνώσκονται περικοπές από το «κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον». Μέχρι την Κυριακή
μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, αναγιγνώσκονται περικοπές από το «κατά
Ματθαίον». Μέχρι την αρχή της
Τεσσαρακοστής από το «κατά Λουκάν» και μέχρι το Μεγάλο Σάββατο από το «κατά
Μάρκον» Ευαγγέλιον. Στο τέλος του πρώτου αυτού μέρους περιέχονται και τα
ένδεκα Εωθινά Ευαγγέλια πού διαβάζονται
εκ περιτροπής στον Όρθρο των Κυριακών.

Το δεύτερο μέρος του Ευαγγελίου περιλαμβάνει τις κατ' εκλογή περικοπές των
μεγάλων εορτών του έτους. Μετά από αυτά προστίθενται και οι Ευαγγελικές
περικοπές που διαβάζονται κατά την τέλεση των
διαφόρων ειδικών Ακολουθιών και των Μυστηρίων.

2. Ο Απόστολος.
Είναι το βιβλίο του Αναγνώστου. Περιλαμβάνει τις περικοπές από τις Πράξεις και τις
Επιστολές των Αποστόλων πού διαβάζονται εμμελώς στις Ακολουθίες του έτους.

3. Το Μέγα Ευχολόγιο.
Περιέχει τις Ακολουθίες των Μυστηρίων, τη Νεκρώσιμη Ακολουθία, την τάξη των
χειροτονιών και των χειροθεσιών, την Ακολουθία εγκαινίων Ναών, διάφορες
Ακολουθίες και Ευχές. Χρησιμοποιείται από τους
Ιερείς και Αρχιερείς.Για ευκολότερη χρήση εκδίδονται μικρότερες και ειδικότερες συλλογές. Έτσι έχουμε:
(α)Το Αρχιερατικό
(β)Το Ιερατικό
(γ)Το Διακονικό
(δ)Το Μικρό Ευχολόγιο
(ε)Το Ιερό Ευχέλαιο, ο Γάμος, η Νεκρώσιμη Ακολουθία, το Εγκόλπιο του
Αναγνώστου κ.λπ. το καθένα ως ξεχωριστό βιβλίο.


4. Το Μέγα Ωρολόγιο.
Περιλαμβάνει τις καθημερινές Ακολουθίες του νυχθημέρου, Εορτολόγιο, Συναξάριο,
Απολυτίκια, Κοντάκια, Παρακλητικούς Κανόνες, Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
και λοιπά χρήσιμα στοιχεία. Είναι ένα
βιβλίο για όλους τους Χριστιανούς -Ιερείς, Ψάλτες, Λαϊκούς.

5. Τα Μηναία.
Είναι δώδεκα βιβλία, ένα για κάθε μήνα του έτους, που περιέχουν τις Ακολουθίες των
εορταζομένων κάθε ημέρα Αγίων. Περιλαμβάνουν το υμνολογικό υλικό του
Εσπερινού και του Όρθρου, κάθε ημέρας.

6. Η Παρακλητική.
Το βιβλίο αυτό έχει Ακολουθίες πλήρεις στους οκτώ ήχους (γι' αυτό λέγεται και
Οκτώηχος), που ψάλλονται κατά τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Κάθε εβδομάδα
καθορίζεται ο ήχος της εβδομάδας και σε κάθε
ήχο υπάρχουν Ακολουθίες, για όλες τις ήμερες.

7. Το Τριώδιο.
Είναι το πρωτεύον βιβλίο της ομωνύμου περιόδου και ακολουθείται η τάξη που σε
αυτό καθορίζεται. Περιλαμβάνει τις Ακολουθίες της περιόδου του Τριωδίου.

8. Το Πεντηκοστάριο.
Περιλαμβάνει τις Ακολουθίες της περιόδου από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και
την Πεντηκοστή. Παλαιότερα ονομαζόταν «Χαρμόσυνο Τριώδιον» ή «Τριώδιον των
Ρόδων».

9. Το Ψαλτήριο.
Περιλαμβάνει τους 150 ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης, χωρισμένους σε 20
Καθίσματα, με τρεις στάσεις το καθένα. Στις Ιερές Μονές κάθε εβδομάδα διαβάζεται
ολόκληρο το Ψαλτήρι.

10. Ο Συναξαριστής.
Βιβλίο που περιέχει τους βίους των Αγίων κάθε ημέρας ολόκληρο το χρόνο.

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΠΤΥΧΑ-ΤΗΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-2016

«ΜΑΘΗΜΑΤΑΡΙΟΝ» Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Σχολή ΤΕΤΙΞ Τελετή αγιασμού ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

"Θεωρία & Πράξη της. Βυζαντινής Μουσικής" (Μέρος Πρώτο)

Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Περουλάκη ,ο οποίος είναι μουσικοδιδάσκαλος Βυζαντινής Μουσικής στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, για την άδεια που μας έδωσε να χρησιμοποιούμε την μέθοδο του ηλεκτρονικού βιβλίου του "Θεωρία & Πράξη της. Βυζαντινής Μουσικής" Μέρος Πρώτο υλικό αναρτήσεων σε βίντεο για εκπαιδευτικούς λόγους στο κανάλι μας στο YouTube.

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Περουλάκης Μουσικοδιδάσκαλος Βυζαντινής Μουσικής.Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Περουλάκης Μουσικοδιδάσκαλος Βυζαντινής Μουσικής.

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Περουλάκης Μουσικοδιδάσκαλος Βυζαντινής Μουσικής.

Η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, με χοράρχη τον Γεώργιο Κωνσταντίνου

Η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, με χοράρχη τον Γεώργιο Κωνσταντίνου
Η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, με χοράρχη τον Γεώργιο Κωνσταντίνου

Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Διδάκτωρ

Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Διδάκτωρ
Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ευχαριστούμε θερμά τον συγγραφέα του βιβλίου και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Για την άδεια που μας έδωσε να παίζουν οι ασκήσεις παραλλαγής στο κανάλι μας ο κ. Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η άσκησεις είναι από το βιβλίο θεωρία και πράξη της εκκλησιαστικής μουσικής τόμος Α. Δ έκδοση Σελίδα 225

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο, και από πού μπορείτε να προμηθευτείτε

Την νέα ανανεωμένη έκδοση.

επικοινωνήστε με την (ομάδα βυζαντινής μουσικής) Αλέξιος Νικολουτσόπουλος στο email Byzantinh.moysikh@gmail.com

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου
Το βιβλίο αυτό είναι βασισμένο καταρχήν στην ύλη του πρώτου έτους του αναλυτικού προγράμματος των ωδείων και των σχολών βυζαντινής μουσικής, προχωρεί όμως πέρα απ' αυτήν, επιχειρώντας να παρουσιάσει με συνοπτικό τρόπο μια γενικότερη και κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα της θεωρίας και της πράξης της εκκλησιαστικής μουσικής, για αυτούς που θα ήθελαν να ασχοληθούν μαζί της. Στόχος του είναι να δώσει τεκμηριωμένη θεωρητική άποψη της εκκλησιαστικής μουσικής όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται, τους ήχους και τις σχέσεις που τις διέπουν, την ορθή εκφορά των φθόγγων και των μουσικών φράσεων, μαζί με μεγάλο αριθμό μουσικών παραδειγμάτων όχι μόνο από τους ήχους της εκκλησιαστικής οκτωηχίας αλλά και από τους παραγόμενους από αυτούς. Για μεγαλύτερη βοήθεια, στον μαθητή προσφέρονται ασκήσεις-γυμνάσματα με όλα τα σημάδια της βυζαντινής μουσικής, με τρόπο που να τον βοηθά να τα αφομοιώσει εύκολα και γρήγορα. Βασισμένο στα θεωρητικά που έχουν γραφεί μέχρι τώρα για την εκκλησιαστική μουσική, το βιβλίο αυτό έχει γνώμονα και οδηγό την παράδοση, προφορική και γραπτή, η οποία αποτελεί κληρονομιά που βαραίνει στους ώμους όλων αυτών που ασχολούνται μαζί της, αλάθητος κριτής και επικριτής όσων τη σφετερίζονται. Μέσα από την ύλη του γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί ο πλούτος που κρύβει η βυζαντινή μουσική στη σημειογραφία, στους ήχους και στα διαστήματά της, τον οποίο καλείται να ανακαλύψει ο αναγνώστης, προχωρώντας πέρα από την επιφάνεια και εμβαθύνοντας στη θεωρία αλλά και στην πράξη της. Διότι είναι προφανές ότι η διδασκαλία που γίνεται στην αίθουσα πρέπει να ολοκληρώνεται στο αναλόγιο, μέσα στη λειτουργική πράξη.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κυκλοφορεί εντός των ημερών ο Β΄ και ο Γ΄ τόμος της σειράς ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου,

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Κυκλοφορεί εντός των ημερών ο Β΄ και ο Γ΄ τόμος της σειράς ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου, οι οποίοι αντιστοιχούν στο Αναστασιματάριον του Ιωάννου Πρωτοψάλτου και στο Αναστασιματάριον του Πέτρου Εφεσίου (Επιτομή). Καλύπτουν κατά μεγάλο μέρος τις ανάγκες τόσο των σπουδαστών του δευτέρου έτους του Αναλυτικού Προγράμματος των ωδείων και των σχολών βυζαντινής μουσικής όσο και αυτών που διακονούν στα ιερά αναλόγια.
Από τον Πρόλογο των βιβλίων αντλούμε ότι τα μουσικά κείμενα έχουν εκτυπωθεί δίχρωμα και καταγράφηκαν με βάση τα όσα αναφέρουν ο Χρύσανθος στα θεωρητικά του συγγράμματα και η Μουσική Πατριαρχική Επιτροπή του 1881-83 στο πόνημά της, όσα απορρέουν από τα χειρόγραφα των Εξηγητών και τα πρώτα έντυπα βιβλία και όσα η πράξη καθιέρωσε και αναφέρονται στην ανάδειξη της δομικής λειτουργίας των ήχων (ρυθμική σήμανση, έλξεις, χρήση της οξείας, ισοκρατήματα). Περιέχεται επίσης δίσκος ακτίνας (
Cd), ο οποίος περιλαμβάνει και τα δύο έντυπα Αναστασιματάρια σε ψηφιακή μορφή συμπληρωμένα με όλα εκείνα τα σημάδια που αναδεικνύουν, υποδηλώνουν και περικλείουν ποικίλματα της προφορικής παράδοσης αξιοποιώντας ποικιλοτρόπως και δυνητικά το συνοπτικό μουσικό κείμενο δίδοντάς του έτσι την αξία που είχε ανέκαθεν στη μουσική του διαδρομή: Όχι αυτήν του αυτοσκοπού αλλά του μέσου, του δρόμου (καθοδήγησης) και της υπενθύμισης.
Διαστάσεις: 17
x 24 εκ.
Σελίδες: Β΄τόμος 752, Γ΄ τόμος 210
Βιβλιοδεσία: Καλλιτεχνική, σκληρή (Β΄ τόμος) και μαλακή (Γ΄ τόμος)
ISMN: 979-0-9016026-5-6 & 979-0-9016026-6-3
Έκδοση: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2015
Λιανική Τιμή: Οι δύο τόμοι πωλούνται μαζί στην τιμή των 30 ευρώ ( + ταχυδρομικά)
Παραγγελίες:
pek@vatopedi.gr, gnkonou@yahoo.gr

Σημαδόφωνα Βυζ. Μουσικής.

Η Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Βύρωνα

Η μεγάλη μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης Σταμάτιος Κίσσας

Το σύστημα της Οκτωηχίας στην ψαλτική τέχνη

Η μεταρρύθμιση των Τριών Διδασκάλων του 1814-15 Γρηγόρης Νταραβάνογλου

Ψαλτοτράγουδο Ερμηνεία Γρηγόρης Νταραβάνογλου

Το Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας

Το Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας
Church of Piraeus 91.2.